Kami menyediakan pelbagai perkhidmatan ukur untuk memenuhi keperluan projek anda

KONSULTASI PEMBANGUNAN TANAH


Kami menawarkan khidmat rundingan tanah dan nasihat profesional berkenaan proses transaksi melibatkan tanah bandar, luar bandar, estet, perumahan dan komersialUKURAN HAKMILIK TANAH & STRATA


Kami menawarkan khidmat ukuran hakmilik tanah, antaranya pecah bahagi, pecah sempadan, cantuman, serah dan berimilik, pengambilan dan ukuran strata

UKURAN KEJURUTERAAN


Khidmat ukur kejuruteraan bagi road strip, sistem jaringan paip air, perparitan, terusan & saliran, sistem jaringan kabel elektrik, setting-out, struktur piling dan utiliti bawah tanahUKURAN HIDROGRAFI


Kami membekalkan perkhidmatan ukuran (perihalan) objek dan bentuk permukaan bumi bawah air seperti di laut, sungai, tasik dan persisiran pantai

PEMETAAN UDARA & LiDAR


Menggunakan teknik cerapan dan teknologi pemprosesan data terkini, kami menawarkan perkhidmatan pemetaan udara UAV, fotogrametri dan LiDAR berketepatan tinggiGEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS)


Imej satelit digunakan sebagai imej latar, dilapisi dengan data geografik dan statistik suatu lokasi bagi mendapatkan maklumat demografi lokasi tersebut untuk tujuan kajian