JFH Internship Programme adalah program berstruktur & menyeluruh, khusus bagi pelajar Malaysia di IPT

JFH Internship Programme adalah program berstruktur dan menyeluruh, khusus bagi pelajar IPT yang sedang menjalani pengajian diploma/ijazah. Alami pengalaman bekerja di dalam industri ukur tanah dan peroleh manfaat daripada mengerjakan real-world projects yang merangkumi pelbagai aspek dan skop kerja.

Pelajar praktikal akan diberikan elaun bulanan minimum RM400. Amaun tambahan akan dibayar dalam keadaan di mana waktu kerja tambahan (cth. hujung minggu) adalah diperlukan.

Di akhir masa latihan industri di JFH, pelajar akan mempunyai pendedahan yang mencukupi mengenai kehidupan bekerja di syarikat ukur yang paling pesat berkembang di Selangor di samping menimba pengalaman dan pengetahuan berkaitan dengan bidang pengajian untuk disertakan di dalam resume.

Selain itu, calon yang mempamerkan prestasi luar biasa mempunyai potensi yang tinggi untuk ditawarkan bekerja di JFH setelah tamat pengajian.

Requirements:

  • Pelajar Malaysia yang sedang manjalankan program Diploma/Ijazah di mana-mana institusi pengajian tinggi.
  • Terbuka kepada pelajar di semua tahun pengajian. Keutamaan akan diberi kepada pelajar tahun akhir.
  • Tempoh minimum penempatan latihan industri adalah 10 minggu. Pengecualian boleh diberikan tertakluk kepada keadaan.

Sila hantarkan permohonan penempatan latihan industri anda melalui e-mel di admin@jfhconsultant.com. Untuk pertanyaan lebih lanjut, sila hubungi pejabat kami di 03 5548 6882.