We nurture every client relationship with commitment, passion and integrity

PLUS
Air Selangor
Tenaga Nasional Berhad
Kwasa Land Sdn. Bhd.
Jabatan Kemajuan Orang Asli
Lebuhraya Pantai Timur 2
PFC Engineering Sdn. Bhd.
Jabatan Kerja Raya
Jabatan Pengairan dan Saliran
Big Tree
Federal Land Development Authority
Kementerian Belia dan Sukan
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor
Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia
Universiti Teknologi MARA
Sime Darby Berhad
Pelaburan Hartanah Berhad
T.A.G. Marine Sdn. Bhd.
Malaysian Technology Development Corporation
Railway Assets Corporation
Muda Agriculture Development Authority
Chemical Company of Malaysia Bhd.
Majlis Agama Islam Selangor
Akademi Seni Budaya Dan Warisan Kebangsaan
Kementerian Kesihatan Malaysia
Gabungan Wawasan Generasi FELDA
Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia
Talasco Dagang Sdn. Bhd.
DekinJaya Builder Sdn. Bhd.
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
Kementerian Pendidikan Malaysia
Prokhas Sdn. Bhd.
Ministry of Science, Technology and Innovation
Temokin Holdings Sdn. Bhd.
Majlis Daerah Sabak Bernam
Majlis Daerah Kuala Selangor
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
Majlis Bandaraya Shah Alam
Majlis Perbandaran Klang
Majlis Perbandaran Subang Jaya
Negeri Selangor